Doneer

Ja, ik help mee en geef kinderen een toekomst.

Maandelijks
Eenmalig

Alvast ontzettend bedankt voor jouw steun!

 

Geweldig dat je wilt helpen. Met jouw donatie bieden wij kinderen de allerbeste onderwijskansen en creëren we de vereiste randvoorwaarden om te excelleren. Dankzij begeleiding, advies, training en coaching heeft SOVEE de afgelopen jaren al duizenden kinderen en jongeren geholpen. Met jouw steun kunnen wij ons werk voortzetten!

Natuurlijk wil jij graag weten wat er met jouw donatie gaat gebeuren. Wellicht heb je op andere delen van de site al de nodige informatie gevonden. Graag delen wij hieronder nog enkele voorbeelden van ons werk wat wij dankzij jou kunnen blijven doen:

  • Sovee helpt ouders om hun opvoedingsvaardigheden te versterken voor hun kinderen. Denk hierbij aan praktische, intensieve hulp als de opvoeding stagneert.
  • Ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, hebben bij SOVEE de gelegenheid elkaar op een fijne en veilige plek te ontmoeten. SOVEE heeft hiervoor twee gezellig ingerichte omgangskamers, met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 16 jaar.
  • ‘Het is maar een fase’ wordt vaak gezegd over gedragsveranderingen bij kinderen. Toch is het als ouder soms maar wát lastig om hier mee om te gaan. Opeens is alles in huis een strijd, van eten tot aankleden. SOVEE biedt daarom een aantal keer per jaar opvoedcursussen, bijeenkomsten en workshops voor kinderen.
  • SOVEE biedt hulp aan jongeren die door problemen op meerdere leefgebieden (school, werk, financiën, thuissituatie, vrije tijd) tussen wal en schip zijn geraakt. Onze begeleiders hebben alle middelen in huis om deze jongeren intensief te begeleiden bij het vinden van nieuw perspectief.
  • Studie- en beroepskeuze is voor veel jongeren een ingewikkeld proces. Door de veelheid aan mogelijkheden zien zij door de bomen het bos niet meer: welke opleidingen en beroepen passen bij mijn interesses, talenten en competenties? Wij hebben de expertise in huis om jongeren deskundig te begeleiden bij dit keuzeproces.
  • PITSTOP biedt woonruimte aan jongeren die willen leren zelfstandig te wonen. Deze jongeren volgen een opleiding bij mbo Amersfoort of ROC Midden Nederland, maar lopen het risico uit te vallen door een instabiele thuissituatie. Ze kunnen niet meer thuis wonen en zijn ook nog niet in staat volledig zelfstandig te wonen. Kortom, het gaat om jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben voor ze op eigen benen kunnen staan.
  • Als jongeren tussen de 12 en 23 jaar al langere tijd niet naar school gaan, is er meer aan de hand dan een gebrek aan motivatie. Veelal ligt de oorzaak in de psychosociale hoek. Scholen, leerplichtambtenaren/RMC-trajectbegeleiders, GGD-artsen en sociale wijkteams zijn vaak de eersten die deze jongeren spotten, maar kunnen soms niet voldoende betekenen, omdat specifieke expertise ontbreekt en een intensieve aanpak nodig is. SOVEE kan dan helpen!